EatFirst algemene voorwaarden - bedrijfscatering


Eatfirst Netherlands B.V.

Keizersgracht 391-A, 1016EJ Amsterdam

orders.nl@eatfirst.com

Bevestiging van uw reservering

EatFirst stuurt u een orderbevestiging per e-mail met een uniek order referentienummer. Een e-mail van EatFirst waarin de acceptatie van uw bestelling wordt bevestigd, betekent een bevestiging van uw bestelling, tenzij in de e-mail staat dat het om een offerte gaat. Als er geen e-mail bevestiging wordt ontvangen, is de bestelling NIET geaccepteerd.

De bestelling zal worden geleverd en klaargemaakt volgens de gegevens in deze orderbevestigingsmail. Houd er rekening mee dat uw bestelling zal aankomen binnen een 30 minuten venster van uw gevraagde levertijd. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de details van uw bestelling te controleren en EatFirst op de hoogte te stellen van eventuele omissies of correcties. De orderbevestiging is geen factuur voor uw bestelling.  Raadpleeg het facturerings onderdeel hieronder voor meer informatie over het proces.

Wijzigingen in uw bestelling

U bent van harte welkom om wijzigingen in uw bestelling aan te brengen. Echter, wijzigingen die binnen 72 uur voor levering worden aangebracht, kunnen mogelijk niet worden geaccepteerd. 

EatFirst zal zijn best doen om wijzigingen op korte termijn mogelijk te maken, maar hiervoor kunnen kosten in rekening worden gebracht. In het geval dat een leverancier uw bestelling of een deel daarvan niet kan uitvoeren, zal EatFirst, met uw toestemming of kennisgeving, de bestelling overdragen aan een andere leverancier, of vervangen door niet-beschikbare menu-items. Na kennisgeving of goedkeuring zal de klant aansprakelijk zijn voor de volledige betaling van de aangepaste of overgedragen bestelling. Wanneer een wijziging op uw bestelling is aangevraagd, zal EatFirst u uw orderbevestiging opnieuw sturen met vermelding van de wijziging en de vermelding dat de bestelling is bijgewerkt. Bij meer dan 3 wijzigingen aan een bestelling worden extra kosten in rekening gebracht.

Bestelling annuleren

Alle annuleringen moeten schriftelijk worden ingediend of via het online platform van EatFirst.

  • Voor bestellingen van minder dan €500, accepteert EatFirst annulering tot 48 uur voor de gevraagde leverdatum voor die bestelling.
  • Voor bestellingen van meer dan €500 geldt een minimum opzegtermijn van 72 uur.
  • Bestellingen boven €1500 en bestellingen onder onze Functions and Events afdeling vereisen een minimum van 10 werkdagen van te voren om annuleringen te kunnen accepteren.
  • Voor events boven de €5000,- worden speciale betalings en annulerings afspraken gemaakt met de klant. Hier wordt vaak om een prepayment gevraagd die een week voor de levering voldaan moet zijn.
  • Voor bestellingen die na de bovengenoemde termijnen worden geannuleerd, kunnen kosten in rekening worden gebracht op basis van de door EatFirst of de leverancier gemaakte onkosten. EatFirst zal zijn best doen om deze kosten voor u tot een minimum te beperken.

Alternatieve wijzigings- en annuleringsvoorwaarden op basis van schriftelijke overeenkomst tussen EatFirt en de klant kunnen als alternatief voor het bovenstaande worden gebruikt.

Voedselallergieën

EatFirst's leveranciers zullen hun uiterste best doen om ervoor te zorgen dat uw catering geen producten bevat waar uw gast allergisch voor is. De leveranciers van EatFirst kunnen echter niet garanderen dat uw bestelling geen sporen bevat van de stoffen waarvoor uw gast allergisch is.

EatFirst en haar leveranciers nemen geen verantwoordelijkheid voor eventuele ziekte veroorzaakt door consumptie van catering die sporen van deze stoffen of voedselgroepen bevat. Wij raden ernstig allergische gasten aan om hun eigen voedsel mee te nemen van een betrouwbare bron die geen kruisbesmetting kan garanderen.

Ophalen van schalen en materiaal

In het geval dat de klant een bestelling heeft voor een functie, zal de leverancier de apparatuur binnen 48 uur na de functie ophalen. Verloren of kapotte apparatuur wordt tegen vervangingswaarde aan de klant in rekening gebracht.

Informatie over prijzen

Let op: alle menu prijzen zijn exclusief BTW. De toepasselijke lokale belasting op toegevoegde waarde wordt toegevoegd aan de artikelen die BTW bevatten op het moment van aankoop. EatFirst streeft ernaar onze prijzen te handhaven, maar behoudt zich het recht voor om prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. EatFirst kan alleen prijzen garanderen op geaccepteerde bestellingen voor een maximum van 4 weken.

EatFirst servicekosten

Houd er rekening mee dat elke bestelling kosten met zich mee kan brengen, afhankelijk van hoe de bestelling is geplaatst en het type bestelling dat is geplaatst. Als de bestelling online is geplaatst, zijn er geen extra kosten van toepassing.

De extra kosten worden toegepast op de totale waarde van de bestelling. Deze bedragen worden vermeld in de prijsopgave en de orderbevestiging, en zijn exclusief BTW. De kosten in de offerte of orderbevestiging zijn exclusief eventuele afkoopkosten, kosten voor zoekgeraakte apparatuur, kosten voor betaling per creditcard en kosten voor te late betaling.

  • Voor doorlopende bestellingen wordt een administratiekost van 5,5% aangerekend op elke bestelling.
  • Voor zakelijke cateringbestellingen die per telefoon of e-mail worden geplaatst, geldt een reserveringsvergoeding van 5,5%.
  • Voor alle bestellingen die via onze evenementen afdeling worden geplaatst, wordt een evenement beheersprovisie van 10% in rekening gebracht

Eventuele alternatieve service fee policies gebaseerd op een schriftelijke overeenkomst tussen EatFirst en de klant kunnen worden gebruikt als alternatief voor bovenstaande.

Facturering

EatFirst zal een factuur uitreiken nadat de bestelling is geleverd. De factuur zal de artikelen en prijzen weergeven die in de bevestigingsmail staan vermeld.  Facturen worden per e-mail verstuurd op basis van de overeengekomen betalingswijze en facturering frequentie. Raadpleeg de betalingsopties hieronder voor meer informatie.

Aanpassingen aan uw bestelling na levering

Mocht een bestelling artikelen missen, dan verzoeken wij u EatFirst binnen 24 uur na levering hiervan op de hoogte te stellen en zullen wij uw factuur aanpassen. Wij kunnen niet garanderen dat een factuur zal worden aangepast als wij meer dan 72 uur na levering op de hoogte worden gesteld van een omissie.

Betalingsmogelijkheden

Betalingen van de klant geschieden door middel van elektronische overboeking (SEPA), of onze beveiligde online credit card faciliteit. De zakelijke rekening van de klant zal worden gecrediteerd vanaf de datum dat een betaling door EatFirst is ontvangen.

Let op: Voor bepaalde bestellingen kan een aanbetaling gevraagd worden, deze aanbetaling wordt niet gerestitueerd binnen 7 werkdagen na het evenement. Facturen worden naar uw e-mailadres gestuurd, tenzij anders aangegeven.

Creditcard betaling

Eatfirst accepteert alle gangbare creditcards. 

Betaling

De klant verplicht zich om alle bedragen in het rekeningoverzicht binnen 30 dagen na de datum van afgifte van het rekeningoverzicht aan Eatfirst te betalen, tenzij andere termijnen zijn overeengekomen.

Afschriften worden in de eerste week van elke maand naar het door u gekozen factuuradres gemaild. Betalingen per creditcard worden de dag na levering toegepast, maar we zullen een pre autorisatie op de creditcard toepassen om fondsen vast te houden tot de waarde van de bestelling.

Late betalingen

Voor betalingen die niet binnen 30 dagen na de vervaldatum op de factuur zijn ontvangen, worden kosten voor te late betaling in rekening gebracht.

Beperking van aansprakelijkheid en disclaimer

Voor zover toegestaan door de wet, zal EatFirst geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid hebben voor:

  • Elke weigering door een leverancier of een andere persoon om het product te leveren dat de klant wil kopen met behulp van de zakelijke account van de klant, ongeacht de reden voor die weigering
  • Producten gekocht door de klant van de leverancier zijn voor risico van de klant bij aflevering aan de klant, of op een door de klant aangegeven plaats, of in bewaring gegeven aan de klant (afhankelijk van wat zich het eerst voordoet).